Arduino/KidBright

ติดตั้งแอพพลิเคชั่น โดย สแกนที่ QR CODE 

ติดตั้งแอพพลิเคชั่น โดย สแกนที่ QR CODE 

หุ่นยนต์หลบสิ่งกีดขวาง KidBright  2WD

หุ่นยนต์หลบสิ่งกีดขวาง Arduino  2WD

 Language:C++                :       https://codecombat.com/students?_cc=NeckThinSpace                                 

Language:Python         :       https://codecombat.com/students?_cc=ClassPanLeg

Language: JavaScript     :      https://codecombat.com/students?_cc=ClassPanLeg

 เด็กๆ จำเป็นต้องพร้อมตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดเพื่อใช้งานอินเทอร์เน็ตได้เกิดประโยชน์สูงสุด Be Internet Awesome ช่วยสอนให้เด็กๆ ได้รู้จักกับพื้นฐานสำคัญของการเป็นพลเมืองยุคดิจิทัลและความปลอดภัย เพื่อให้พวกเขาออกไปท่องโลกออนไลน์ได้อย่างมั่นใจ 

หัวข้อพื้นฐาน 5 ประการของความปลอดภัยและการเป็นพลเมืองในโลกดิจิทัลประกอบกันเป็น Internet Code of Awesome ดังต่อไปนี้
-  คิดก่อนแชร์ (Be Internet Smart)
-  ไม่ตกหลุุมพรางกลลวง(Be Internet Alert)
-  เก็บข้อมูลไว้เป็นความลับ(Be Internet Strong)
-  เป็นคนดีเท่จะตาย (Be Internet Kind)
-  สงสัยเมื่อไรก็ถามได้เลย (Be Internet Brave)

เรียนรู้ออนไลน์กับครูบุญมี

           ห้องเรียนออนไลน์เพื่อให้คุณสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างสะดวกสบายและสนุกสนาน ทุกเรื่องราวการเรียนรู้ที่คุณต้องการจะอยู่ที่นี่ ไม่ว่าจะเป็นบทเรียนที่น่าสนใจในระดับชั้นพื้นฐานหรือมัธยมปลาย หรือกิจกรรมที่จะช่วยพัฒนาทักษะเสริม คุณสามารถเรียนรู้ได้ตามอัธยาศัยของคุณ

เรียนออนไลน์ไม่เพียงแค่เรียนเพื่อสอบ แต่เป็นการเรียนรู้เพื่อการเติบโตที่ทันสมัย ครูบุญมีจะพาคุณผ่านการเรียนรู้ที่น่าสนุก และช่วยให้คุณพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับชีวิตในโลกปัจจุบัน

เข้าร่วมห้องเรียนออนไลน์ของเราและสำรวจโลกของความรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด ร่วมกับเพื่อนๆในชุมชนเรียนรู้ของเรา และสนุกกับการเรียนรู้ในวิถีทางใหม่